گروه ختم قرآن

استاد محمد انتشاری

استاد محمد انتشاری

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
عالیه پیچان حزب 1 را تقبل کرد
غلامرضا عرب مارکده جزء 1 را تقبل کرد