گروه ختم قرآن

ختم قرآن2 هیات محبان الرضا ع گوهردشت

ختم قرآن2 هیات محبان الرضا ع گوهردشت

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0915***8268 جزء 8 را تقبل کرد
0915***8268 جزء 2 را تقبل کرد
0915***8268 جزء 27 را تقبل کرد