گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحوم صفر علی ابراهیمی پور

ختم قرآن برای شادی روح مرحوم صفر علی ابراهیمی پور

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
ارزو ابراهیمی پور 100 صلوات را تقبل کرد
ارزو ابراهیمی پور 20 صلوات را تقبل کرد
f حسینی 20 صلوات را تقبل کرد
f حسینی جزء 1 را تقبل کرد