گروه ختم قرآن

یادبود و ختم قرآن مرحومه مغفوره ربابه مدنی هدیه به معصومین علیهم السلام

یادبود و ختم قرآن مرحومه مغفوره ربابه مدنی هدیه به معصومین علیهم السلام

میزان مشارکت

101


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,160 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1400 صلوات را تقبل کرد