گروه ختم قرآن

ختم قران برای مرحوم قاسم ناظمی فر

ختم قران برای مرحوم قاسم ناظمی فر

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
0911***7994 جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
0912***6756 جزء 1 را تقبل کرد