گروه ختم قرآن

ختم قرآن شادروان بانو طاوس عاقل ملکی همسر مرحوم حاج علی حسین شفیعی

ختم قرآن شادروان بانو طاوس عاقل ملکی همسر مرحوم حاج علی حسین شفیعی

میزان مشارکت

0


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید

هیچ فعالیتی یافت نشد