گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای فرشته پاک نیاش جان

ختم قرآن برای فرشته پاک نیاش جان

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,680 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 303 (303 صفحه) را تقبل کرد