گروه ختم قرآن

ختم قران هدیه به روح‌ شادروان سید عباس رضوی

ختم قران هدیه به روح‌ شادروان سید عباس رضوی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
شکوفه رضوی 20 صلوات را تقبل کرد
شکوفه رضوی 20 صلوات را تقبل کرد