گروه ختم قرآن

هیدحلو

هیدحلو

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مهدی عشرتی حزب 2 را تقبل کرد
مهدی عشرتی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 564 (564 صفحه) را تقبل کرد