گروه ختم قرآن

ختم قرآن حاجیه گل متاع خسروی

ختم قرآن حاجیه گل متاع خسروی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0905***9949 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
0905***9949 5000 صلوات را تقبل کرد
0905***9949 جزء 7 را تقبل کرد