گروه ختم قرآن

قرائت قرآن و فاتحه و صلوات جهت آرامش روح جوان ناکام علی بیدرام

قرائت قرآن و فاتحه و صلوات جهت آرامش روح جوان ناکام علی بیدرام

میزان مشارکت

41


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 24 تا انتهای صفحه 26 (3 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 20 تا انتهای صفحه 23 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 16 تا انتهای صفحه 19 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 15 (11 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 4 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد