گروه ختم قرآن

همکاران وهمراهان

همکاران وهمراهان

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
سید جواد مدنی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
حسین سروی جزء 1 را تقبل کرد
حسین سروی جزء 1 را تقبل کرد