گروه ختم قرآن

شادی روح شادروان مشهدی محمد ملک‌پور

شادی روح شادروان مشهدی محمد ملک‌پور

میزان مشارکت

10


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
علی احمدی جزء 2 را تقبل کرد
علی احمدی جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد