گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه مغفوره بی بی نجمه منصوریان

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه مغفوره بی بی نجمه منصوریان

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 700 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد