گروه ختم قرآن

ختم قرآن نثار شادی روح پدر عزیزمان سید عبدالله احمدی

ختم قرآن نثار شادی روح پدر عزیزمان سید عبدالله احمدی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد