گروه ختم قرآن

ختم قرآن ملوک بانو نقشینه

ختم قرآن ملوک بانو نقشینه

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
دلینا سادات توفیق بخش از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 10 (10 صفحه) را تقبل کرد
دلینا سادات توفیق بخش 20 صلوات را تقبل کرد