گروه ختم قرآن

رضائی ها

رضائی ها

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
توکل رضائی 20 صلوات را تقبل کرد
توکل رضائی جزء 2 را تقبل کرد
توکل رضائی جزء 1 را تقبل کرد