گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات برای شادی روح اموات علی الخصوص روح مطهره الحاجیه سیده بهجت خانم دیباوند

ختم قرآن و صلوات برای شادی روح اموات علی الخصوص روح مطهره الحاجیه سیده بهجت خانم دیباوند

میزان مشارکت

33


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد