گروه ختم قرآن

ختم مجازی قرآن کریم تقدیم به روح مادر مهربانم مرحومه ثریا علی آبادی

ختم مجازی قرآن کریم تقدیم به روح مادر مهربانم مرحومه ثریا علی آبادی

میزان مشارکت

27


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,820 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
عاطفه رحیمی نسب جزء 1 را تقبل کرد
عاطفه رحیمی نسب 5000 صلوات را تقبل کرد
عاطفه رحیمی نسب 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد