گروه ختم قرآن

🖤مرحوم آرمین حسنی🖤

🖤مرحوم آرمین حسنی🖤

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
اعظم بیک اوغلی 100 صلوات را تقبل کرد