گروه ختم قرآن

🖤مرحوم آرمین حسنی🖤

🖤مرحوم آرمین حسنی🖤

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 220 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
اعظم بیک اوغلی 100 صلوات را تقبل کرد