گروه ختم قرآن

ختمه سید جعفر هلالات

ختمه سید جعفر هلالات

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سید جعفر هلالات جزء 30 را تقبل کرد