گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت همه رفتگان بالاخص مرحومه خدیجه صفرپور و مرحوم جمشید توسل

ختم قرآن به نیت همه رفتگان بالاخص مرحومه خدیجه صفرپور و مرحوم جمشید توسل

میزان مشارکت

53


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 11 تا انتهای صفحه 11 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد