گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات به مناسبت سالگرد وفات مادرجون خدیجه ی مهربان ❤

ختم قرآن و صلوات به مناسبت سالگرد وفات مادرجون خدیجه ی مهربان ❤

میزان مشارکت

52


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد