گروه ختم قرآن

ختم و قرائت قرآن کریم به نیابت از شهید والامقام حاج محسن سرابی

ختم و قرائت قرآن کریم به نیابت از شهید والامقام حاج محسن سرابی

میزان مشارکت

29


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,660 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
س . 20 صلوات را تقبل کرد