گروه ختم قرآن

گروه ختم وصلوات وقرآن به نیابت امام خمینی (ره) وشهدای قیام پانزده خرداد

گروه ختم وصلوات وقرآن به نیابت امام خمینی (ره) وشهدای قیام پانزده خرداد

میزان مشارکت

0


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید

هیچ فعالیتی یافت نشد