گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شهدای فتح خرمشهر و ارتحال حضرت امام خمینی ره

ختم قرآن برای شهدای فتح خرمشهر و ارتحال حضرت امام خمینی ره

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 620 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
دبستان شمس 20 صلوات را تقبل کرد