گروه ختم قرآن

به نیابت از مرحوم « حاج یونس عابدینی » هدیه به چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین.

به نیابت از مرحوم « حاج یونس عابدینی » هدیه به چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین.

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
رقیه عابدینی جزء 1 را تقبل کرد