گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم حشمت امیدی

ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم حشمت امیدی

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 200 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
ساناز امیدی حزب 1 را تقبل کرد
ساناز امیدی 100 صلوات را تقبل کرد
ساناز امیدی حزب 110 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 3 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
Nahid Rahimian جزء 1 را تقبل کرد