گروه ختم قرآن

هدیه✨💌

هدیه✨💌

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
. * 20 صلوات را تقبل کرد
. * حزب 120 را تقبل کرد
. * 20 صلوات را تقبل کرد