گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مادربزرگ عزیزم مرحومه معصومه قدمیان

ختم قرآن برای شادی روح مادربزرگ عزیزم مرحومه معصومه قدمیان

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 22 تا انتهای صفحه 44 (23 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 21 (21 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
0918***6285 حزب 4 را تقبل کرد
0918***6285 حزب 3 را تقبل کرد
0918***6285 حزب 2 را تقبل کرد
0918***6285 جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
0918***6285 حزب 1 را تقبل کرد