گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح ملکوتی آیت الله سید محمود ترابی دامغانی

ختم قرآن هدیه به روح ملکوتی آیت الله سید محمود ترابی دامغانی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
ابوالفضل م 60 صلوات را تقبل کرد