گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم علیرضا میثاقی

ختم قرآن برای مرحوم علیرضا میثاقی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
امیررضا میثاقی 20 صلوات را تقبل کرد
امیررضا میثاقی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد