گروه ختم قرآن

یادبود از دو عزیزبزرگ خاندان حاج اسماعیل حکیم زاده مرحوم مغفور طاهره شبانیان تفتی

یادبود از دو عزیزبزرگ خاندان حاج اسماعیل حکیم زاده مرحوم مغفور طاهره شبانیان تفتی

میزان مشارکت

36


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,780 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 6 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 100 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد