گروه ختم قرآن

قرآن یادبود مرحوم مسلم یزدی

قرآن یادبود مرحوم مسلم یزدی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
امیر اسکندری از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد