گروه ختم قرآن

ختم قرآن همكاران جهاد كشاورزي بروجن

ختم قرآن همكاران جهاد كشاورزي بروجن

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد