گروه ختم قرآن

شادی روح شهید اصغر عباسی

شادی روح شهید اصغر عباسی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد