گروه ختم قرآن

هدیه به روح مرحومه محبوبه سلحشور و مرحومان سید جعفر بیاتی و سید مرتضی بیاتی

هدیه به روح مرحومه محبوبه سلحشور و مرحومان سید جعفر بیاتی و سید مرتضی بیاتی

میزان مشارکت

41


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,480 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد