گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم حاج سید محمد حسینی

ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم حاج سید محمد حسینی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سید محمد حسینی جزء 1 را تقبل کرد