گروه ختم قرآن

حاج محمد فخرایی

حاج محمد فخرایی

میزان مشارکت

28


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,160 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 64 تا انتهای صفحه 64 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 63 تا انتهای صفحه 63 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 62 تا انتهای صفحه 62 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 61 تا انتهای صفحه 61 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 60 تا انتهای صفحه 60 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
رادین فخرایی از ابتدای صفحه 56 تا انتهای صفحه 59 (4 صفحه) را تقبل کرد
رادین فخرایی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 55 تا انتهای صفحه 55 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد