گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح کربلایی مرحوم محمدحسین محمدپور

ختم قرآن برای شادی روح کربلایی مرحوم محمدحسین محمدپور

میزان مشارکت

20


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,720 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 8 تا انتهای صفحه 9 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 7 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
شوریجان عیالبار 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد