گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحومه کربلایی هاجرخاتون ناصحی

ختم قرآن برای مرحومه کربلایی هاجرخاتون ناصحی

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
علیمحمد آقاجانزاده جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد