گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات جهت شادی روح مرحومه حاجیه خانم ایران نصیری

ختم قرآن و صلوات جهت شادی روح مرحومه حاجیه خانم ایران نصیری

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد