گروه ختم قرآن

مراسم ختم مجازی مرحوم حاج محمد علی قمرزاده

مراسم ختم مجازی مرحوم حاج محمد علی قمرزاده

میزان مشارکت

157


تعداد ختم ها :

صلوات: 16,480 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 517 تا انتهای صفحه 517 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 513 تا انتهای صفحه 516 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 512 تا انتهای صفحه 512 (1 صفحه) را تقبل کرد
سیده فاطمه مروج جزء 9 را تقبل کرد
سیده فاطمه مروج 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد