گروه ختم قرآن

شادی روح مرحوم مغفور سید جلال زارع

شادی روح مرحوم مغفور سید جلال زارع

میزان مشارکت

14


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 6 تا انتهای صفحه 6 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 5 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد