گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای امام زمان عج

ختم قرآن برای امام زمان عج

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0915***9087 جزء 4 را تقبل کرد
0915***9086 جزء 2 را تقبل کرد