گروه ختم قرآن

ختم قرآن بمناسبت تولد کوهنورد ایثارگر زنده یاد جلیل پناهنده

ختم قرآن بمناسبت تولد کوهنورد ایثارگر زنده یاد جلیل پناهنده

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 267 (265 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
M P 600 صلوات را تقبل کرد
M P 100 صلوات را تقبل کرد