گروه ختم قرآن

گروه قرآنی سودانی

گروه قرآنی سودانی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
علی سودانی جزء 1 را تقبل کرد
علی سودانی 5000 صلوات را تقبل کرد
علی سودانی جزء 1 را تقبل کرد