گروه ختم قرآن

ختم قرآن یادبود شادروان علی وحیدی

ختم قرآن یادبود شادروان علی وحیدی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 6 (6 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
مرتضی پنجه باشی 20 صلوات را تقبل کرد