گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 80 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0912***7300 60 صلوات را تقبل کرد
طاهر حیدری 20 صلوات را تقبل کرد