گروه ختم قرآن

ختم قران گروهی مهندس علیرضا پور نصراله

ختم قران گروهی مهندس علیرضا پور نصراله

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
علیرضا بخشی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
0912***1520 20 صلوات را تقبل کرد